Ylöjärven Eläkeläiset ry: Syyskokous 6.11.2019 Varikolla.

Sääntömääräiset kevät-ja syyskokous ovat yhdistyksen tärkeinpiä kokouksia. Sääntömäämääräisissä kokouksissa käsitellään määrätyt asiat ja kokouksessa on kaikilla jäsenillä sananvalta.

Ylöjärven Eläkeläisten syyskokouksen asiat olivat hyvin valmisteltuja ja näin ollen kokous sujui hyvin yksimielisesti ilman äänestyksiä . Avauksen suoritti puheenjohtaja Mirjam Paakeli toivottaen osanottajat tervetulleeksi . Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mirjam Paakeli - sihteeriksi Anne Tyry - pöytäkirjan tarkastajiksi Eija Hellsten ja Anja Sundell - ääntenlaskijoiksi Eija Hellsten ja Anja Sundell

Asialista hyväksyttiin , jäsenmaksu pysyy ennallaan , 18,00 € vuosi , toimintasuunnitelma hyväksyttiin samoin talousarvioehdotus . Toiminnantarkastajiksi valittiin Eija Hellsten ja Anja Sundell .

Johtokuntaan valittiin 11 vakinaista ja 1 varajäsen muut valinnat seuraavat: - sihteeri Anne Tyry - taloudenhoitaja Toivo Rautanen - käteisvarojen hoitaja Taina Knööppi - jäsensihteeri Marjatta Lindell - askarteluvastaava Arja Mörsky - liikuntavastaava Kosti Mantonen - kotisivujen päivittäjät Kosti Mantonen ja Toivo Rautanen - tiedottajat Toivo Rautanen ja Arja Mörsky - huvi ja tapahtumatoimikunta Liisi Kukkola , Taina Knööppi , Marjatta Lindell , Anne Tyry ja Arvi Saarinen - keittiöhenkilökunta Leena Hällfors , Seija Harmaala ja Inkeri Horko .

Aluejärjestön kevätkokoukseen edustajiksi valittiin Kosti Mantonen ja Toivo Rautanen varalle Mirjam Paakeli ja Anne Tyry . Muut esille tulleet asiat käsiteltiin yksimielisesti ja kaiken kaikkiaan kokous sujui ennalta suunnitellusti . Kokous kahvit juotiin ennen kokousta ja jäseniä oli rusaasti paikalla joten mielenkiintoa asioiden seuraamiseen riitti.

Ylöjärven Eläkeläiset ry:n toimintasuunnitelma v.2020

Yleistä. Tulevana toimintavuotena on tarkoitus jatkaa yhteistyön kehittämistä muiden eläkeläisjärjestöjen sekä kunnan luottamushenkilöiden , Eläkeläiset ry:n ja Aluejärjestön kanssa . Tarvittaessa teemme aloitteita eläkeläisten etujen puolesta . Edesautamme eläkeläisten arkea monella tavalla . Käymme onnittelukäynneillä ja muutenkin tapaamassa järjestömme jäseniä .

Kokoustaminen. Pidämme kevät-ja syyskokoukset (vuosikokous).Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa . Järjestämme ja osallistumme toisten järjestöjen kanssa yhteispalavereihin . Osallistumme Aluejärjestön ja Työvaliokunnan kokouksiin , joissa meillä on molemmissa mukana jäsen .

Koulutus. Järjestämme koulutusta jäsenillemme mm.Kuntorannassa . Keskiviikkokerhossamme vierailee eri alojen asiantuntijoita luennoimassa . Osallistumme Aluejärjestön koulutus-ja neuvottelupäiviin . Kokoonnumme Varikolla keskiviikkoisin , jossa myös lauluryhmämme harjoittelee . Räikän viihtyisissä tiloissa meillä on mahdollisuus kokoontua maanantaisin klo 9-11 . Räikällä lauluryhmämme harjoittelee,teemme käsitöitä,pelaamme korttia ja juttelemme . Pidämme myös opintokerhoa.

Näkyvyys. Ilmoitamme paikallislehdessä viikoittain toiminnastamme .Jaamme erilaisia mainosjulkaisuja järjestämistämme myyjäis-ja kirpputoritapahtumista. Pidämme kotisivuja ,joihin päivitetään ajan tasalla olevaa tietoa toiminnastamme. Pyrimme aktiivisesti hankkimaan uusia jäseniä yhdistykseemme .

Muuta. Osallistumme muiden eläkeläisjärjestöjen kutsuihin. Järjestämme jäsenillemme teatteri - ym. virkistysmatkoja .Käymme kylpylöissä mahdollisuuksien mukaan . Kuntoilemme Ylöjärven Kumukkeessa tiistaisin, kevät-ja syyskaudella. Kahden tunnin vuoroon sisältyy kuntosali ja vesijumppa , kummassakin on omat vetäjät . Lisäksi toiminta-avustuksen hakeminen ja sääntöjen mukainen edunvalvonta .